Algemene Voorwaarden

 1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 2. Bestellingen plaatst u per artikel per volle doos, dus 6 of 12 flessen.
 3. Alle prijzen zijn in euro en inclusief 21% BTW.
 4. Spanjewijnland.nl levert alleen als de bestelling geheel is vooruitbetaald door de cliënt.
 5. Alle aanbiedingen van Spanjewijnland.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en eventueel een alternatief aangeboden. Indien u besluit de bestelling te annuleren wordt het reeds door u betaalde bedrag meteen terugbetaald.
 6. Uw gegevens worden nimmer doorgegeven aan derden. De wet persoonsregistratie is hierop van toepassing.
 7. Spanjewijnland.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijden van levertijden.
 8. Afbeeldingen van flessen en etiketten kunnen afwijken. De jaargang die bij het product wordt aangegeven is leidend.
 9. Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. De bezorger zal uw leeftijd controleren bij het bezorgen van uw wijnbestelling als er twijfel is dat u jonger bent dan 25 jaar. Dan wordt u gevraagd uw leeftijd te verifiëren middels het tonen van een geldig identificatiebewijs. Zo kunnen meerderjarigen genieten van wijn en voorkomen wij samen alcoholverkoop aan minderjarigen (zie ook: Alcoholwet).
 10. Herroepingrecht
 11. Wanneer bij een fles wijn kwaliteitsproblemen optreden, zoals bijvoorbeeld ‘kurk’,  binnen uiterlijk een jaar na aankoop, zullen wij deze betreffende wijn kosteloos vervangen. De consument dient de fles(sen) met kurk en wijn erin terug te sturen naar Spanjewijnland als bewijs. De kosten van verzending zijn voor rekening van de consument. De vervangen wijn kan van een ander oogstjaar zijn. 

  Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.